За нас/About us

Биографични данни

Eлена Кемилева – Магистър Физиотерапeвт, кондиционен треньор, йога инструктор и йога терапевт

Образование

 • Бакалавърска степен по Физиотерапия от Международна програма  на ‘European school of Physiotherapy, Hogeschool van Amsterdam ( Амстердам, Холандия )
 • Магистърска степен по Кинезитерапия в Оропедията и травматологията ( Национална Спортна Академия ‘’Васил Левски’’)
 • Диплома за Йога терапевт от Yoga Vidya Gurukul, (Насик, Индия)
 • Магистърска степен по Публична администрация и здравен мениджмънт (Университет за национално и световно стопанство, София)
 •   Курсове:

2008 Swiss ball master class Human Motion

2010 Йога терапия, Yoga Vidya Gurukul, Nasik (Индия)

2011 Мануална терапия (НСА, София)

2011 Спортна физиотерапия (НСА, София )

2011 Мускулна релаксация и стречинг в мануалната терапия (НСА,София )

2014 Nutrition for Health Promotion and Disease Prevention

University of California, San Francisco Grade Achieved: 89.2%

2014 Nutrition, Health, and Lifestyle: Issues and Insights, Vanderbilt University

2014 Exercise Physiology: Understanding the Athlete Within, The University of Melbourne

2014 Nutrition and Physical Activity for Health, University of Pittsburgh Grade

2015 Preventing Chronic Pain: A Human Systems Approach,University of Minnesota

2015 Tibetan Buddhist Meditation and the Modern World: Lesser Vehicle, University of Virginia Grade Achieved: 88.3%

2016 The science of training young athletes Part I and II, University of Florida Grade Achieved: 86.8%89.5 %

 

2016 Първа Помощ Interactive health care training UK (CPD certified)

2016 Manual handling (Interactive health care training UK (CPD certified)

 

Професионални интереси:

Физиотерапия в ортопедията и при мускуло-скелетни дисфункции, спортна физиотерапия, алтернативна медицина, йога и йога терапия

Професионален опит:

 • стаж в частна физиотерапевтична клиника  ‘Haardstee’ (Aмстердам, Холандия )
 • стаж в  ‘Nepal Orthopedic Hospital’ (Kaтманду, Непал)
 • стаж в частна клиника по физиотерапия и мануална терапия ‘Manual Fysion’, (Aмстердам, Холандия)
 • стаж в спортно-ориентиран физиотерапевтичен център ‘Health campus Splash’, (Aмстердам, Холандия)
 • професионален опит като масажистка за ‘Rubinky massage service’, Амстердам (Холандия)
 • Стаж в клиника по Физиотерапия и рехабилитация на Военно-медицинска академия
 • открива ‘Център за лечебен масаж’, Банско и София (България)
 • разработва физиотерапевтична програма ‘ Здрав дух и тяло на работното място’, за превенция и лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат свързани с неергономичните условия на труд и работата в офис
 • масажистка и йога инструктор в Спа Комплекс ‘Оазиз’, Лозенец
 • йога инструктор във студио ‘Face-control’, София
 • работи като спортен Кинезитерапевт за Българска Федерация по Ски
 • 2012 създава Център за Йога и Здраве – център за йога, физиотерапия и здравословен начин на живот
 • 2014 Програми йога и предпазване от спортни травми за катерачи
 • 2015 Лекции Превенция от спортни травми ( ски и сноуборд)
 • 2015 Физиотерапевт на сноуборд клуб Борд Райдър
 • 2016 Физиотерапевт на баскетболен клуб ЦСКА (младежи)

Философия

За мен йога e наука за живота, която се старая да превърна в начин на живот. Тя е мое хоби, работа, житейска философия. Като физиотерапевт работата ми е да помагам на хората и да се грижа за здравето им, а чрез йога мога да им дам най-доброто лечение – превенцията. Tъй като Йога има много по-пълно и комплексно разбиране за човека като цяло ( тяло, ум, душа) тя е път към по-добър, щастлив и здравословен живот, а именно холистичният подход е от първостепенна важност за прилагането на една ефективна и качествена  превантивна или лечебна програма.

Започнах да се занимавам с йога още в първата ми година като студентка по физиотерапия в Холандия. Тъй като имах сериозни здравословни проблеми лечението ми вървеше паралелно с образованието. Това силно ме мотивира да уча с постоянство и интерес, да се обърна към източната култура и алтернативни методи за лечение. Така сливането на физиотерапия с йога се превърна в основа на професионалната ми насоченост и житейска философия. Смятам, че конвенционалната и алтернативната медицина взаимно се допълват и съчетаването им създава по-цялостен подход към човек и неговото здраве.

Смятам за недостатък на груповите йога занимания, че често инструкторите не са наясно с целите, физическо и емоционално състояние на учениците и това значително намалява ползите  на практиката или още по-лошо, крие сериозни рискове. Имайки предвид цялото човешко разнообразие по отношение на пол, възраст, физически, психически и емоционални особености, не е трудно да се досетите, че индивидуланостите изискват индивидуално отношение. Именно затова в работата си много държа на изграждането на връзка с учениците/пациентите ми, базирана на уважение, доверие и разбиране на индивидуалните им цели, желания и проблеми, така че програмата, която създавам за тях е специално за тях.

Спортувам активно, от както се помня и спортните травми винаги са били част от живота ми, така че доста естествено се превърнаха в обект на професионалните ми интереси. Затова и реших да специализирам в областа на ортопедията, травматологията и спортната рехабилитация. В работата си със спортисти установих,че йога е изключително полезна за изграждане на важни физически и психически качества и е отличен метод за подобряване на формата, пълноценно възтановяване и предпазване от травми. Така започнах да разработвам индивидулани йога програми специално за спортисти – плувци, сноубордисти, сърфисти, катерачи и други. От друга страна, в практиката си редовно срещам хора, водещи заседнал начин на живот, които имат нужда от цялостна промяна на навиците си по отношение на ергономичност на работа, справяне със стреса, правилна физическа активност, хранене и други. Така започнах да разработвам програми за здравословен начин на живот, поддържане на формата, контролиране на теглото и поддържане на добро здраве. Реализирането на всички тези идеи създаде потребност от място – център за промоция на здраве, превенция и възтановяване на физически и емоционални проблеми свърани с индивидуалните стереотипи и живот на хората.

 

philosophy

For me yoga is a science of life, which I try to establish as a way of life. It’s my hobby, work, life philosophy. As a therapist my job is to help people and take care of their health, through yoga and I can give them the best treatment – prevention.  Yoga gives much more complete and comprehensive understanding of the whole person (body, mind, soul) and  it is a path to a better, happier, healthier and harmonious life. The more I progress in yoga and enjoy all that it gives me, the more I want to give knowledge to others.

I started doing yoga in my first year as a student of physiotherapy in the Netherlands. Since I had serious health problems my treatment was runnning parallel with education. This strongly motivated me to study with perseverance and interest to turn to Eastern culture and alternative treatments. Thus combining  physiotherapywith  yoga has become the basis of my professional focus and philosophy of life. I think conventional and alternative medicine are complementary and their combination creates a more holistic approach to man and his health.

I think major disadvantage of group yoga classes is that instructors often are not aware of the purpose, physical and emotional condition of the students and this greatly reduces the benefits of the practice, or worse, poses serious risks. Considering all human diversity in terms of gender, age, physical, mental and emotional characteristics, it is not difficult to guess that individulities require individual treatment. That is why in my workI am very fond of building a relationship with students / my patients based on respect, trust and understanding of their individual goals, desires and problems, so that the program I create for them is for them.

I have been very sporty and active since I can remember and sports injuries have always been part of my life, so quite naturally they became  subject of my professional interests. So I decided to specialize in the field of orthopedics, traumatology and sports rehabilitation. In my work with athletes I had found that yoga is extremely beneficial to train important physical and mental qualities and is an excellent method of improving form full recovery and prevention of injuries. So I started developing individula yoga programs specifically for athletes – swimmers, snowboarders, surfers, climbers, jiu-jitsu fighters,bikers, basketball players and others. On the other hand, in my professional practice I regularly meet people who are living a sedentary lifestyle and need a complete change of habits in terms of ergonomics at work, stress management, regular physical activity, nutrition and more. So I started developing programs for healthy lifestyle, keeping fit, weight control and maintaining good health. The realization of all these ideas needed a space –  a center for health promotion, prevention and recovery of physical and emotional problems related to the injection stereotypes and individual lifestyle.

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: