Дейности/Activities

Уроци и програми на Център за йога и здраве

–          Уроци по йога ( индивидуални занимания или малки групи до трима души)

–          Йога терапия (Лечение чрез йога)

–          Физиотерапия и Кинезитерапия

–          Превениция и възстановяване след спортни травми

–          Фитнес програми и кондиционни тренировки

–          Програми за отслабване

–          Програми за здравословен начин на живот

–          Масажи

–          Медитация , релаксация и антистрес терапия

Програми

–    Превенция и лечение на здравословни проблеми свързани със застоялия начин на живот и работата в офис: мускулни и ставни болки, лоша концентация и главоболия, честа умора и др.  Програмата включва масажи, индивидуална програма с упражнения, съвети за ергономичност на работното място, техники за релаксация и справяне със стреса.

–  Програмата е специално за спортисти, които искат да обогатят познанията си за това как да се развиват в спорта, искат да подобрят спортната си форма и да се предпазят от травми. Програмата включва : подробен кинезиологичен анализ, теоретични лекции, учебни материали, индивидуална програма с упражнения  (акцент върху качествата необходими за дадения спорт ), масажи, техники за релаксация и възтановяване, ако е необходимо и терапевтичен тейпинг за превенция на травми.

–   Програми за отслабване и подобряване на общото физическо състояние и здравна култура ( програмата включва начални измервания на индивидуланите особености – тегло, ръст, процент на телесни мазнини, хранителни и двигателни навизи, здравословно състояние  и др. На базата им се съставя план включващ специално създаден за клиента хранителен режим, програма с упражнения и масаж, ако се налага, препоръки за хранителни добавки и други.
Програмата ще ви научи как да съобразявате храненето си със специфичните ви нужди, вместо да следвате общи предписания, така че да изберете подход, най- подходящ за вашия начин на живот.

В зависимост от вашите нужди, ще:
• си създадете реалистични очаквания и цели
• ще се научите  да слушате тялото си
• Научете се да бъдете селективни за източниците на информация за хранителната стойност
• получават ценна образование за храна, хранене и готвене
•  ще се научите да контролират  апетита си
• ще изчистите тялото си от токсини и отпадни продукти
• повишаване на енергията
• намаляване на стреса
• научите да управлявате вашето тегло
• подобряване на вашите взаимоотношения, кариера, и физическа активност
• ще промените трайно начина си на живот

Courses and programs of the Center for Yoga and Health

– Yoga Classes (individual classes or small groups of up to three people sharing a common goal)

– Yoga therapy (treatment through yoga)

– Physiotherapy

– Prevenition and recovery from sports injuries

– Fitness programs

– Healthy nutrition, dietary recommnedations and Weight loss/control programs

– Programmes for healthy lifestyle

– Massage therapy

– Meditation, relaxation and stress therapy

Programs

– Healthy mind and body at work – prevention and treatment of health problems associated with sedentary life and office work: muscle and joint pain, bad headaches and a concentration, frequent fatigue and others. The program includes massage, individual exercise program, advice on ergonomics in the workplace, relaxation techniques and stress management.

– Sport and Health – the program is specifically for athletes who want to enhance their knowledge about how to develop in the sport, want to improve their shape and prevent injuries. The program includes: a detailed analysis of Kinesiology, theoretical lectures, learning materials, individual exercise program (emphasis on the qualities necessary for a particular sport), nutrition advices,massage, relaxation techniques and recovery if necessary and therapeutic teyping to prevent injuries.

– Light and Healthy – weight loss programs and improve overall fitness and health culture (initial measurement program includes an Individual characteristics – weight, height, percentage of body fat, analisis of the level of physical activities, health and others. Based on the initial measurements we design a plan including specially created for the client diet program, exerciseprogram,  massage, recommendations for nutritional supplements and others, if necessary
The program will teach you how to comply your diet with  your specific needs, rather than follow the general instructions in order to choose an approach best suited to your lifestyle.

Depending on your needs, you will:
• create realistic expectations and goals
• you will learn to listen to your body
• Learn to be selective about the sources of nutrition information
• receive valuable education about food, nutrition and cooking
• you will learn to control your appetite
• will clear your body of toxins and waste products
• increased energy
• reduce stress
• learn to manage your weight
• improve your relationships, career, and physical activity
• will permanently change your lifestyle

– The Way to Happiness – a program for personal development and overcoming stress of modern life: the program includes lectures on philosophical topics and applied yoga psychology, yoga, massage, meditation and anti stress therapy (yoga nidra)

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: